Oudercontact

Bij de Olmenhoeve besteden we bewust tijd aan overleg met ouders. Zij kunnen altijd binnenlopen met vragen. Als je een mail stuurt, krijg je heel snel een reactie van ons. Daarnaast plannen we jaarlijks een gesprek en hebben we voor de kinderen tot 4 jaar een overdrachtsschrift.

Overdrachtsschrift

Hoe ging het slapen en het eten? Waren er nog bijzonderheden? Elk kind op het kinderdagverblijf heeft een overdrachtsschrift waarin de leidsters opschrijven hoe de dag van een kind verloopt. In de schriften van de kinderen tot 1,5 jaar schrijven we dagelijks. Van de kinderen van 1,5 tot 4 jaar noteren de leidsters wekelijks bijzonderheden. De ouders kunnen de schriften ook gebruiken om informatie of leuke anekdotes aan de leidsters over te dragen. Uitwisselen van informatie over de schoolgaande kinderen die bij ons komen, doen we persoonlijk en in één-op-ééngesprekken. De ervaring leert dat de kinderen daarnaast zelf goed in staat zijn te vertellen wat ze graag aan hun ouders willen vertellen.

Informatieborden

Staan er leuke uitjes met de kinderen op de planning? Wanneer is de ouderavond? Op beide locaties staan informatieborden in de hal, waarop je allerlei mededelingen kunt lezen.

Nieuwsbrief

Geregeld krijgen ouders per mail een nieuwsbrief. Daarin staat informatie over het reilen en zeilen van de Olmenhoeve. Maar ook verhalen over uitstapjes en grappige anekdotes.

Tien minutengesprekken

Eens per jaar hebben we één-op-ééngesprekken met de ouders over hun kinderen. Hoe voelt jouw kind zich in de groep, hoe gaat het met eten, drinken, slapen en spelen? In het tien minutengesprek laten we je zien hoe jouw kinderen op de Olmenhoeve hun weg kiezen. En wij zijn op onze beurt weer erg benieuwd naar jouw ervaringen. Natuurlijk is er altijd ruimte om vaker om tafel te gaan.

Meer over het gedachtengoed van Texelse kinderopvang Olmenhoeve.