Wat kost opvang bij de Olmenhoeve?

In de overzichten hieronder kun je aan de hand van voorbeeldberekeningen zien wat de kosten voor kinderopvang voor jou per maand kunnen zijn. Ook hebben we er bij gezet op hoeveel Kinderopvangtoeslag je in dat geval recht hebt. De Kinderopvangtoeslag is hoger als je inkomen lager is.

Meer informatie over Kinderopvangtoeslag: www.toeslagen.nl

Voorbeeldberekening peuteropvang

Peuter Nanna komt op maandag en woensdagochtend.

 

Rekenvoorbeeld

Aantal uren opvang per maand

31,66

Gezamenlijk bruto belastbaar inkomen

€ 35.000

Totaal bruto kosten

€ 216,87

Teruggave per maand

€ 171,00

Eigen bijdrage per maand

€ 45,87

 

Voorbeeldberekening kinderopvang 0-4 jaar

Bij opvang op het kinderdagverblijf heb je keuze uit 2 opties. Je betaalt voor het aantal weken opvang per jaar dat je afneemt.
Optie 1: het hele jaar opvang (52 weken)
Optie 2: het hele jaar opvang, uitgezonderd 4 vakantieweken (48 weken)

Marija komt op maandag en donderdag naar het kinderdagverblijf.

 

Rekenvoorbeeld - optie 1

Aantal uren opvang per maand

91

Gezamenlijk bruto belastbaar inkomen

€ 35.000

Totaal bruto kosten

€ 591,50

Teruggave per maand

€ 462,00

Eigen bijdrage per maand

€ 129,50

 

Joost komt op maandag en donderdag naar het kinderdagverblijf.

Rekenvoorbeeld - optie 2

Aantal uren opvang per maand

82

Gezamenlijk bruto belastbaar inkomen

€ 35.000

Totaal bruto kosten

€ 561,70

Teruggave per maand

€ 438,00

Eigen bijdrage per maand

€ 123,70

 

Voorbeeldberekening buitenschoolse opvang 4 t/m 12 jaar

Op de buitenschoolse opvang komen de broertjes Jasper (4 jaar) en Dennis (6 jaar). Ze komen op maandag en woensdag. De opvang bestaat uit 40 gewone weken en 8 vakantieweken.

Rekenvoorbeeld

Aantal uren opvang per maand

2x 44,17

Gezamenlijk bruto belastbaar inkomen

€ 45.000

Totaal bruto kosten

€ 563,20

Teruggave per maand

€ 449,71

Eigen bijdrage per maand

€ 113,49