top_home

Filosofie en werkwijze

Terwijl jij werkt of studeert, zorgen wij voor je kinderen. Betrokken en professionele leidsters bieden alle kinderen geborgenheid. U kunt er op rekenen dat uw kinderen bij ons in een omgeving terecht komen, waarin ze zichzelf mogen zijn. We spelen, zingen en maken lol maken met de kinderen. En zijn er voor hen als ze verdrietig zijn. Binnen de grenzen van het veilige is er voor de kinderen ruimte om hun eigen gang gaan. Tegelijkertijd kunnen zij terugvallen op een prettige structuur.

 

Veilig en geborgen

De Olmenhoeve wil een plek zijn waar de kinderen uitgroeien tot zelfstandige, sociale mensen met zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel.  ‘Samenwerken’ met ouders is belangrijk. De lijnen zijn kort en drempels laag; ouders kunnen met vragen altijd binnenlopen. Daarnaast plannen we jaarlijks oudergesprekken en wisselen we via schriften belangrijke informatie uit over jouw kind. Als je met een gerust gevoel je kinderen bij ons brengt en je betrokken voelt bij ons beleid, heeft dat een positief effect op de kinderen.

Meer over oudercontact.

Wat doet de oudercommissie?

 

Oog voor alle persoonlijkheden

Aandacht hebben voor het fantastische verhaal van een kleuter. De grotere basisschoolkinderen na een lange schooldag laten ‘chillen’ op de zitzakken. Een peuter op schoot nemen die geborgenheid zoekt. Inspelen op de behoefte van een onrustige baby. Met de grotere kinderen buiten spelen en hutten bouwen als de kleintjes slapen. Bij de Olmenhoeve draait alles om de behoeften van de kinderen. We hebben oog voor alle persoonlijkheden die bij ons komen binnenlopen. En we luisteren en observeren zoals je dat van een professionele en betrokken leidster bij de kinderopvang op Texel mag verwachten.

 

Kleine groepen

De groepen op De Olmenhoeve bestaan uit ongeveer 12 kinderen. Voor ‘kinderdagverblijfbegrippen’ is dit een kleine club. In onze beleving geeft dit rust. Bovendien hebben de leidsters voldoende tijd om de tijd te nemen voor elk kind. Op gezette tijden verschillende leeftijdsgroepen samen laten spelen doen wij bewust. Zo kunnen ze van elkaar leren. De kleuters vinden het fijn om de jongeren te ‘helpen’. Het is leuk om te zien hoe een baby vol bewondering kijkt naar de blokkentoren van een peuter.

We stimuleren alle kinderen om mee te doen aan gezamenlijke activiteiten, maar als ze liever hun eigen weg gaan met zelfgekozen speelgoed, is dat ook prima.

 

Pedagogisch beleidsplan

Bij de Olmenhoeve is het Pedagogisch beleidsplan een belangrijke leidraad. Daarin kun je lezen hoe wij ons gedachtengoed in de praktijk brengen. Je kunt het inzien bij ons op kantoor.